Thông tin cá nhân

Thông tin Trưởng nhóm nhập ở ô phía trên, ô này chỉ dành cho danh sách thành viên. Chỉ cần nhập tên thành viên mà không cần các thông tin khác.

Thông tin tiết mục dự thi

Thí sinh cam kết thực hiện đúng điều lệ và những qui định của Ban tổ chức về các vấn đề có liên quan đến cuộc thi.
Lưu ý:
- Thí sinh điền đúng và đầy đủ thông tin vào phiếu dự thi.
- Thí sinh cam kết tự chịu trách nhiệm về các chấn thương xảy ra trong quá trình thi của mình.

Please wait...