NỘI QUY VÀ ĐIỀU KHOẢN

 1. Thí sinh và các tiết mục biểu diễn sẽ được lựa chọn theo quyết định của Ban giám khảo và Ban tổ chức chương trình.
 2. Bản đăng ký tham dự sẽ chỉ được xem xét nếu như được ký nhận và điền ngày đầy đủ, chính xác theo mẫu mà Ban tổ chức đã cung cấp. Nếu thí sinh ở độ tuổi từ 13 đến 18:
 • bản đăng ký này phải được ký bởi cha mẹ hoặc người giám hộ; và
 • thí sinh phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng tại các vòng tuyển sinh.
 1. “Bản đăng ký dự thi” là tài liệu để tham gia cuộc thi như một phần trong chương trình mang tên “Tìm Kiếm Tài Năng Yêu Hà Nội – LoveHanoi’s Got Talent” (gọi tắt là “Chương Trình”) mà Ban tổ chức thực hiện. Mọi thông tin do thí sinh cung cấp ở đây có thể được sử dụng trong Chương Trình.
 2. Thí sinh công nhận và đồng ý tuân thủ các quy định, điều khoản và điều kiện trong cuộc thi do Ban tổ chức đưa ra (gọi chung là “Quy định”) và rằng Quy định này có thể được thay đổi (bao gồm nhưng không giới hạn bởi thay đổi bằng văn bản hoặc lời nói) vào bất kể thời điểm nào do Ban tổ chức quyết định và thí sinh sẽ đồng ý chấp thuận các Quy định đó. Quyết định của Ban tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng.
 3. Thí sinh được đa dạng quốc tịch và cần cung cấp cho Ban tổ chức các giấy tờ tuỳ thân để xác minh tuổi của mình (ví dụ giấy khai sinh và/ hoặc CMND/Hộ chiếu).
 4. Tất cả các chi tiết cá nhân và/ hoặc thông tin được đưa ra trong bản đăng ký dự thi này hoặc bất kỳ tài liệu nào phải trung thực, chính xác.
 5. Ban tổ chức bảo lưu quyền được loại thí sinh ra khỏi cuộc thi nếu như thí sinh đã cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin không chính xác, hoặc không tuân thủ quy định của Ban tổ chức.
 6. Thí sinh sẽ không được công bố với bất kỳ người hoặc bên thứ ba nào (trừ người giám hộ hoặc người tư vấn của mình) về bất cứ thông tin nào liên quan đến chương trình hoặc việc thí sinh được tham dự vào chương trình trước khi chương trình thực hiện. Ngoài ra thí sinh cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào thí sinh có thể được biết trong quá trình sản xuất chương trình liên quan đến Ban giám khảo, dẫn chương trình, các thành viên trong đội ngũ sản xuất hoặc bất kỳ người nào tham gia trong Chương Trình (bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin liên quan đến đơn vị phát hành hoặc sở hữu bản quyền) mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ban tổ chức ngoại trừ những thông tin đã được Ban tổ chức công bố trước đó trong chương trình hoặc trên các phương tiện truyền thông khác.
 7. Thí sinh cần cung cấp cho Ban tổ chức các chi tiết về bất kỳ/ tất cả các hành vi dân sự, hình sự nào mà mình đang phải giải quyết cũng như các bản án nếu có mà thí sinh chưa thực hiện.
 8. Thí sinh phải thông báo cho Ban tổ chức biết nếu thí sinh dự định sử dụng bất kỳ một công cụ, trang thiết bị nào cần phải có cho màn biểu diễn của thí sinh. Thí sinh sẽ phải chịu trách nhiệm mang theo công cụ, trang thiết bị đó (với điều kiện phải phù hợp với vị trí tuyển sinh, sân khấu) và chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các công cụ, trang thiết bị đó là an toàn và phù hợp. Không được phép sử dụng pháo hoa hay bất kỳ một loại pháo nào khác.
 9. Bằng việc xác nhận nộp đơn đăng ký, tôi đồng ý nhận Email từ website http://www.lovehanoigottalent.com